RANDOM PICTURES

 

 

 

Advertisements

inlämningsuppgift 1: Rörelse och skärpedjup

Rörelse: Jag valde att fotografera rinnande vatten från kranen och Svartån, anledningen jag valde just vatten är för att det är coolt att fånga vatten i rörelse t.ex. en rinnande bäck (då kan man se vågorna mer tydligt) eller vatten ur kranen (då kan man fånga vattendroppar). Det är kul att experimentera med slutartiden, men man kan även experimentera med att vinkla kameran så att man fotar från olika håll så att bilden inte alltid är rakt fram, rakt fram bilder brukar oftast vara tråkiga.

Men vad är det som gör att man kan fånga ett ögonblick? Jo slutartiden. Anledningen man använder slutaren är för att ”Capture the moment” till exempel när någon springer och man vill ha en tydlig bild då använder man slutartiden, en lång slutartid resulterar i en rörelseoskarp bild medan en kort tid blir skarpare eftersom motivet då inte hinner röra sig lika mycket. Med slutaren kan man också bestämma ljusinsläppet, ju längre slutaren står öppen desto mer ljus hinner igenom.

Jag har tagit några bilder för att experimentera med slutartiden.

Bild 1: Slutartiden var 1/15 sek. Resultatet av bilden blir därför bara en vattenstråle, inga vattendroppar och bilden är rörelseoskarp. Rätt så tråkig bild. Om jag skulle haft kort slutartid så skulle jag fångat vattendropparna.

Bild 2: Slutartiden var 1/200 sekunder. Resultatet blev att bilden blev mer rörelseskarp och man kunde fånga vattendropparna, bilden tyckte jag var ganska cool men om jag vinklat kameran dvs mer underifrån så skulle man få en annan vinkel på vattendropparna som gör bilden mer levande.

Om jag skulle ha en lång slutartid så skulle bilden vara rörelseoskarp och jag skulle inte fångat några vattendroppar alls.

Bild 3: Slutartiden var 1/13 sek. När det gäller att ta bilder på en bäck/å så tycker jag bilden blir bättre när man har lägre tal. Bilden blir mer ”rörig” då, eftersom vågorna rör sig mer. Om jag skulle haft ett högra tal så skulle kameran fångat upp vågorna mer. Fast då blir bilden tråkig.

Bild 4: Slutartiden är 1/200 sek. Kameran fångar upp vågorna mer och det är mer rörelse i bilden än min tidigare bild. Fast bilden är ändå tråkig för att det blir coolare med lägre tal. Bilden skulle blivit lite roligare om en anka var med, då kan man fånga ankans rörelser.

BLÄNDARE

Ljus/mörk: Jag valde att ta bild på ett träd och i bakrunden ser man domkyrkan, anledningen jag valde just det motivet var för att det blev lite ”skräckfilm” känsla av just den platsen. Vad är det som gör att bilder blir mörka eller ljusa? Jo bländaren, som har till uppgift att reglera hur mycket ljus som släpps in i objektivet. Ju större bländarens öppning är desto mera ljus kommer igenom. Bländaren samarbetar med slutaren på det viset att bländaren anger ljusinsläppets storlek, medan slutaren bestämmer hur länge ljuset skall träffa filmen

Exempel på när man kan använda bländaren är när det är ljust ute och man vill få en mörk bild.

Bild 1: När jag tog den här bilden var det väldigt ljust ute men jag ändrade bländaren till F20, då fick jag mörkare bild, ju högre bländartal desto mörkare bild. När man har högt bländartal så blir bilden inte bara mörk utan man får mer tydliga kontraster i bilden, om man kollar på min bild så syns trädet och trädgrenarna väldigt tydligt. Skulle jag haft ett lågt bländartal så skulle inte trädgrenarna synas så mycket, bakrunden skulle vara oskarp då.

Jag gillar den här bilden just för att trädgrenarna gör bilden levande och lite ”läskig”, om jag hade böjt på knäna och tagit bilden mer ”underifrån” så skulle man se mer av domkyrkan och trädstammen, det skulle gjort bilden mer awesome.

bild 2: På den här bilden hade jag F4, när man har lågt bländartal får man mycket ljusinsläpp och kort skärpedjup, det syns på min bild. Jag tycker det är värdelöst när man använder så lågt bländartal eftersom bilden får ”VGA-kamera kvalité”. Om man jämför den här bilden med den tidigare så ser man att den här bilden saknar kontraster, man ser inte trädgrenarna eller kyrkan så tydligt. Att använda lågt bländartal kan vara bra när man vill få ljusare bilder när det är mörkt, fast då ska man nog inte välja F4 för då blir det ingen bra bild, istället kan man använda F12, jag tycker den är helt OK! Fast helst ska man ju använda blixt, blir bättre kvalité då.

SKÄRPEDJUP

Ju högre tal man har desto längre skärpedjup får man. Man kan träna på skärpedjupet genom att ha två föremål bakom varandra.

Bild 1: Här hade jag F5. All fokus går på bilen och dockan blir suddig. Om jag skulle haft ett högre tal skulle båda föremålen blivit tydliga.

Bild 2: Här hade jag F30, ju högre tal man har desto längre skärpedjup. På den här bilden blev både dockan och bilen tydliga, om man jämför med den tidigare bilden.